Keskkonnahoid

… on Classic Pärnu keskkonnaalane koostööprogramm, mille eesmärk on väärtustada Pärnu, kui merelinna, elukeskkonda ning teadvustada koostöös meie partneritega ringmajanduse (Circular Economy) tähtsust meie sündmuse külalistele. 

Soovime :

 • Teavitada inimesi ringmajanduse olulisusest üldisemalt..
 • Teavitada Eestis tegutsevate ringmajandusega seotud ettevõtete olemasolust ja tegevusest
 • Luua side jäätmete tekkimise, sorteerimise, taaskasutatud tooraine  ja uute toodete valmimise vahel inimeste teadvuses.
 • Vabaõhu ümarlaud ja töötoad,  kus kohtuvad tarbijad, kogujad, töötlejad, tootjad – kõik ringmajanduse osalised. Saab küsida ja selgitada
 • Pakume kõigile Classic Pärnu partneritele võimalust tutvustada oma keskkonnahoiuga seotud ettevõtmisi (elektriautod, veepuhastus, toidujäätmete kogumine ja sorteerimine, roheline hotellimajandus, kinnisvara,  jne..)

Keskkonnahariduse telk

Laupäeval, 17. juulil on Classic Pärnu minimessil külas Keskkonnaamet, kus spetsialistid jagavad nõu ja infot ringmajanduse teemadel.

Jäätmete liigiti kogumine on oluline lüli ringmajanduses, sest jäätmed on vajalik materjal uuteks toodeteks juba täna. Jäätmete suunamisel ringlusesse on vaja iga inimese, ka SINU panust!

Keskkonnaameti telgi juures saab:

– näha, et looduslik aineringlus ja inimeste ringmajandus on jätkusuutlikud tänu ainete pidevale taaskasutusele
– praktiliselt harjutada probleemsemate jäätmete liigiti kogunist
– näha uusi tooteid, mis on tehtud jäätmetest saadud materjalist
– arutleda ühekordsete- ning korduvkasutatavate toodete, sh bioplasti teemal

Classic Pärnu meeskonna tegevused keskkonna hoidmisel:

 • Prügi sorteerimisjaamad sündmuse territooriumil, nii võistluse korraldajatele, minimessil osalejatele, kui pealtvaatajatele
 • Maksimaalne jäätmete taaskasutus (olmeprügi, sõnnik, kastmisvesi, jne)
 • Oluliselt vähendame polüvinüülkloriid (PVC) bännerite kasutamist, asendades need LED ekraanidega
 • Tasuta joogivee jaam pealtvaatajatele – võta oma pudel kaasa!
 • Internetipõhiste lahenduste kasutus, et vähendada paberi kasutust (programmi, stardijärjekordade, võistluste tulemuste, võistlejate bülletääni jms. viimine internetti, e-piletid)
 • Laenatud ja renditud materjalide kasutus (masinad ja seadmed, vaibad, dekoratsioonid, renditaimed)
 • Toidu raiskamise vähendamine, koostööd toitlustuspartneritega.
 • Eelistame kohalikku materjali toidu koostisosades
 • (Elektri) jalgrattarent, et vähendada autode poolt tekitatud CO2 heitmeid
 • Classic Pärnu tiimi keskkonna jätkusuutlikkuse teemaline koolitus
 • Classic Pärnu keskkonna projekti juht

MEIE PARTNERID