Keskkonnahoid

… on Classic Pärnu keskkonnaalane koostööprogramm, mille eesmärk on väärtustada Pärnu, kui merelinna, elukeskkonda ning teadvustada koostöös meie partneritega ringmajanduse (Circular Economy) tähtsust meie sündmuse külalistele. 

Soovime :

 • Teavitada inimesi ringmajanduse olulisusest üldisemalt..
 • Teavitada Eestis tegutsevate ringmajandusega seotud ettevõtete olemasolust ja tegevusest
 • Luua side jäätmete tekkimise, sorteerimise, taaskasutatud tooraine  ja uute toodete valmimise vahel inimeste teadvuses.
 • Vabaõhu ümarlaud ja töötoad,  kus kohtuvad tarbijad, kogujad, töötlejad, tootjad – kõik ringmajanduse osalised. Saab küsida ja selgitada
 • Pakume kõigile Classic Pärnu partneritele võimalust tutvustada oma keskkonnahoiuga seotud ettevõtmisi (elektriautod, veepuhastus, toidujäätmete kogumine ja sorteerimine, roheline hotellimajandus, kinnisvara,  jne..)

Meie meeskonna tegevused:

 • Prügi sorteerimisjaamad sündmuse territooriumil, nii võistluse korraldajatele, minimessil osalejatele, kui pealtvaatajatele
 • Maksimaalne jäätmete taaskasutus (olmeprügi, sõnnik, kastmisvesi, jne)
 • Oluliselt vähendame polüvinüülkloriid (PVC) bännerite kasutamist, asendades need LED ekraanidega
 • Tasuta joogivee jaam pealtvaatajatele – võta oma pudel kaasa!
 • Internetipõhiste lahenduste kasutus, et vähendada paberi kasutust (programmi, stardijärjekordade, võistluste tulemuste, võistlejate bülletääni jms. viimine internetti, e-piletid)
 • Laenatud ja renditud materjalide kasutus (masinad ja seadmed, vaibad, dekoratsioonid, renditaimed)
 • Toidu raiskamise vähendamine, koostööd toitlustuspartneritega.
 • Eelistame kohalikku materjali toidu koostisosades
 • (Elektri) jalgrattarent, et vähendada autode poolt tekitatud CO2 heitmeid
 • Classic Pärnu tiimi keskkonna jätkusuutlikkuse teemaline koolitus
 • Classic Pärnu keskkonna projekti juht

MEIE PARTNERID